گلوتامین بست بی پی آی |Best Glutamine BPI

285.000 تومان

✅ ریکاوری سریعتر

✅ پشتیبانی عضلانی

✅ ترکيبي پيشرفته از 6 نوع گلوتامين است و براي افزايش سريع سطح گلوتامين سلولي و گلوتامين در عضله طراحي شده است.

✅ کمک به بازیابی هرچه سریعتر گلیکوژن از دست رفته