گلوتامین فیول توینلب | Glutamine Fuel Twinlab

گلوتامين توينلب 4.5 گرم ال – گلوتامين خالص ارائه مي دهد  ، اسيد آمينه هاي آزاد فراوان ترين آمينو در عضله اسکلتي هستند ، گلوتامين براي پشتيباني و کمک به حفظ بافت هاي عضلاني ضروري است،گلوتامين به صورت پودري راحت تر در آب حل مي شود و جذب آن سريع تر است .

300 گرم

60 سرو