گلوتامین پودری ایکس کور | Xcore Glutamine Powder 500g

گلوتامین فراوان ترین اسید آمینه در بافت عضلانی است و در فرایندهای متابولیک بیشتر از هر اسید آمینه دیگر دخیل است.

گلوتامین برای ورزشکاران که در ورزش هایی که در آن قدرت، سرعت و  یا استقامت ضروری است، مانند فوتبال، دوچرخه سواری، دویدن یا تنیس، نقش بسیار مهمی را ایفا می کند، زیرا گلوتامین برای دوره های زمانی که بدن خسته و یا تحت فشار زیادی است ضروری است ، مانند پس از تمرین شدید در ورزشگاه یا ماراتن طولانی.