گلوتامین پودر الیمپ | L-Glutamine Powder Olimp

ال گلوتامین 100% خالص میکرونیز شده

✅ افزایش استقامت و حجم عضلانی خالص

✅ حفظ تعادل مثبت نیتروژن در بدن

✅ افزایش سنتز پروتئین

✅ کمک به بازیابی و جلوگیری از تجزیه عضلانی

✅ افزایش ذخایر گلیکوژن عضلات

✅ افزایش سطح هورمون رشد

✅ کاهش سطح کورتیزول و لاکتیک اسید

✅ تقویت سیستم ایمنی بدن