گلوتامین کور پرفورمنس سلوکور | Cor-Performance Glutamine Cellucor

گلوتامین آمینو اسیدی است که به وفور در بافت عضلانی یافت می شود. استفاده از این آمینو اسید قبل، در طول تمرین و بعد از تمرین به بهبود عملکرد و ریکاوری عضلات کمک می کند. گلوتامین در گوشت و تخم مرغ به صورت طبیعی وجود داره و استفاده از مکمل به پاسخ دادن حداکثری نیاز عضلات به این ماده کمک میکنه.
در هر سروینگ از این مکمل ۵ گرم گلوتامین وجود دارد که به عضله سازی و ریکاوری بسیار کمک می کند.