گلوتامین گاسپاری نوتریشن | Glutamine Gaspari Nutrition

ویژگی های ال – گلوتامین گاسپاری نوتریشن :

ال – گلوتامین فوق العاده خالص در هر پیمانه
فراوان ترین آمینو اسید در بدن
بدون طعم برای استفاده در کنار سایر مکمل ها
ریکاوری بعد از تمرین
کاهش درد های عضلانی