گلوتامین ‌‌100% سوپریور 14 | Superior 100% Glutamine

گلوتامین یک یار مهم آمینو اسید هاست . این محصول در سنتز پروتئین است و نقش مهمی را در آب رسیانی به سلول بازی میکند. با داشتن مزایای زیاد آمینو اسید در بدن، میتواند به عملکرد عضله کمک کند. این محصول با سنتر پروتئین( رشد عضله) و ضد پروتولوئیک(جلوگیزی از شکست بافت عضلات) و بالابردن تاثیرات هورمون رشد عمل میکند. گلوتامین میتواند برای ورزشکارانی که در وزشهای سنگین ، سرعتی و مقاومتی هستند حیاتی باشد. 100 گلوتامین خالص برای ورزشهای سه گانه و رقابتی، بدن سازها، و افرادی که تنها تمرین میکنند و ورزشکاران خبره مناسب باشد.

رشد عضله را تحریک میکن

5 گرم گلوتامین

60 وعده مصرف