گینر پروفشنال جرمن فورج | German Forge Gainer Professional

گینر پروفشنال جرمن فورج شامل حدود 78٪ کربوهیدراتهای پیچیده و 16٪ پروتئین است که حاوی تمام اسید آمینه مهم، L-leucine، L-isoleucine، L-valine (BCAA) و L-glutamate است.