گین بولیک 6000 الیمپ | Gain Bolic 6000

مخلوط پودر غلیظ شده کربوهیدارت – پروتئین  به منظور مصرف در تمرین های فشرده بدنی، خصوصاً برای ورزشکاران، با شکر و شیرین کننده فقط به آن آب اضافه کنید.مجموعه ترکیب ارائه شده کربوهیدارت ها با مقیاس گلیسمیک متفاوت ( قند در خون) و مخلوط پروتئین، غنی شده با مونوهیدرات کراتین و تارین.گین بولیک 6000 همه مواد مغذی مهم برای رشد سریع عضلات قوی و حجم آنها را داراست.